Blatensko

Věděli jste že můžete interaktivně pracovat s mapou.

Blatensko je turisticky méně frekventovaná část jižních Čech. Přesto je zde hodně co objevovat - a v daleko komornější atmosféře, než třeba na Třeboňsku. A týká se to i, nebo spíše zejména, pozorování vodních ptáků, které lze pozorovat na řadě rybníků v okolí Blatné (zejména západně od ní).

Zdroje informací: informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI BLATENSKA:

Kdy plánujete pozorování? 

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Husice nilská

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Srpen - ano
Září až Říjen - občas

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Zrzohlávka rudozobá

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Únor až Červenec - ano
Srpen až Leden - občas

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Rybák obecný

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben až Srpen - ano
Září - zřídka
Říjen až Březen - ne nebo téměř ne

Čírka obecná (Anas crecca)

Čírka obecná

Čírka obecná (Anas crecca)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Srpen až Duben - ano
Květen až Červenec - občas

Čáp černý (Ciconia nigra)

Čáp černý

Čáp černý (Ciconia nigra)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

1. Lokalita: Kadovské rybníky

Několik rybníků mezi Kadovem a Blatnou. Objevíte zde překvapivé množství druhů vodních ptáků. Kromě těch běžných zde lze často zahlédnout i dravce - orla mořského a motáka pochopa, elegantní volavky popelavé i bílé, a řadu u nás ne úplně obvyklých ptáků: čírku obecnou, vzácně i čírku modrou, zrzohlávku rudozobou, nebo husici nilskou či velkého racka bělohlavého.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: Rybníky Vočert a Lazy

Rybníky Vočert a Lazy jsou součástí stejnojmenné přírodní památky. Ta sice chrání především kuňkání žáby kuňky obecné, ale uvidíte zde i řadu zajímavých vodních ptáků. Například kopřivky obecné, poláky chocholačky, poláky velké, potápky malé i roháče.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

3. Lokalita: Újezdecké rybníky

Soustava rybníků mezi obcemi Újezdec a Březí sevorezápadně od Blatné. Součástí lokality je i Přírodní rezervace Újezdec. Spatřit zde můžete různé druhy kachen, včetně vzácnějších hohola severního a čírky obecné a pokochat se oběma běžnými druhy volavek - popelavou i bílou.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

 

Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu