Praktické rady pro pozorování ptáků

 

(podle knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice - Grada Publishing, a. s., 2016)

Na svých vycházkách se chovejte tak, abyste neškodili ani přírodě, ani majitelům pozemků. Hlavně na pole, louky a pastviny nevstupujte v době, kdy byste mohli poškodit pěstované plodiny či půdu nebo rušit pasoucí se zvířata. Pohyb v chráněných územích upravuje návštěvní řád. V NPR, NPP a v I. zónách CHKO a NP není povolen vstup mimo značené cesty (nebo veřejné - tedy i turisticky neznačené - např. polní, lesní cesty... ???). Každopádně zákaz vstupu na cestu je zpravidla označet cedulí.

Ze zákona není dovoleno žádné volně žijící ptáky chytat, rušit zejména při hnízdění či jinak zasahovat do jejich přirozeného života. Ale samozřejmě to není jen o zákazech...

Přírodu máte rádi a proto si ji chcete užívat, ale zároveň do ni přitom nechcete rušivě zasahovat. Při pozorování ptáků se proto držíte v dostatečné vzdálenosti, chováte se tiše a nenápadně. Zejména pak se nepřibližujete k hnízdům ptáků. Sedícího ptáka byste mohli vyrušit a vejce či mláďata by mohla zachladnout a nebo být vystavena predátorům! Více - Etický kodex birdwatchera.

Roční doba a čas - ujistěte se, kteří ptáci v dané lokalitě hnízdí, zimují nebo protahují - abyste viděli to, co vidět chcete a nebyli případně zklamáni.

Nejvhodnější denní doba pro pozorování ptáků záleží na ročním období.
V teplém období je ideální čas pro pozorování brzy ráno a navečer - to jsou práci nejaktivnější, v poledne je "mrtvo".
Naopak v zimě ptáci fungují podle konkrétního počasí – nejaktivnější jsou, když je teplo

Úspěch pozorování závisí do značné míry i na počasí. Při chumelení, silném dešti či větru ptáky neuvidíte. Naopak mrholení nevadí.

Dobu a trasu si plánujte i podle polohy slunce - se sluncem v zádech uvidíte daleko lépe.

Je ovšem třeba znovu zdůraznit, že pozorování ptáků je dobrodružství, nikoliv exaktní věda. Tipy uvedené zde či jinde na internetu nebo v literatuře zvýší vaši šanci na zajímavá pozorování, nemůžeme ale zaručit, že pozorovací lov dopadne vždy podle vašich představ. Úspěch vždy ovlivňuje řada faktorů - počasí, stav vody, zkušenosti a - v neposlední řadě štěstí. Navíc situace v ptačích lokalitách se může v čase měnit. Proto buďte shovívaví a těšte se i z poznávání krajiny a pozorování běžných druhů.

Před výletem za ptáky si ověřte na internetu na databázi avif.birds.cz, co je ve vybrané lokalitě právě k vidění. Přímý link na poslední pozorování najdete na stránce každé lokality - např. Nadějská rybniční soustava.

Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu