Českobudějovicko

Oblasti mohou mít další lokality pro pozorování.

Okolí Českých Budějovic - Českobudějovická pánev není tak turisticky atraktivní, jako sousední pánev Třeboňská, ale i tak je na množství rybníků více než bohatá - zejména oblast severozápadně od Českých Budějovic. A pokud jde o ptačí lokality, tam může Třeboňsku konkurovat vcelku směle. A najdete zde i lokality tak bohaté na výskyt mnoha druhů vodních ptáků, že byste je obtížně hledali nejen na zmíněném Třeboňsku, ale vlastně v celé České republice! A právě k návštěvě těchto ptákům zaslíbených míst bychom vás rádi inspirovali.

Zdroje informací: informace Jiřího Šebestiana z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Vycházky s doprovodem ornitologa
Na Českobudějovicku je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: RNDr. Jiří Šebestian
Tel.: 382 201 121
sebestian@prachenskemuzeum.cz
S panem Šebestianem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv na Písecku a Českobudějovicku.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI ČESKOBUDĚJOVICKA:

Kdy plánujete pozorování? 

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Koplík bílý

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Leden - ne nebo téměř ne
Únor - zřídka

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Potápka černokrká

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Červenec - ano
Srpen až Říjen - občas
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Husice nilská

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Srpen - ano
Září až Říjen - občas

Potáplice severní (Gavia arctica)

Potáplice severní

Potáplice severní (Gavia arctica)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - občas
Červen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen až Únor - ano

Berneška velká (Branta canadensis)

Berneška velká

Berneška velká (Branta canadensis)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Červenec - ano
Srpen až Říjen - občas
Listopad až Leden - ne nebo téměř ne
Únor - občas

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben - občas
Květen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Ostralka štíhlá

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - zřídka
Červen až Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Červenec - ano
Srpen až Listopad - občas

1. Lokalita: Českobudějovické rybníky

Českobudějovické rybníky patří mezi nejcenější ornitologické lokality jižních Čech. Lokalita zahrnuje především přírodní rezervaci Vrbenské rybníky, která začíná bezprostředně na severozápadním okraji Českých budějovic a několik dalších rybníků. Hnízdí zde okolo 90 druhů ptactva, řada dalších tažných ptáků (zejména vodních) ji užívá jako zastávku na svých přeletech mezi hnízdištěm a zimovištěm.

K nejvzácnějším prákům lokality patří kolpík bílý, který zde má jediné hnízdiště v republice, husice nilská a husice liščí, z kachen čírka modrá, zrzohlávka rudozobá, či ostralka štíhlá, výjimečně i morčák malý (bílý). Ze vzácných potápek pak ta černokrká. Z racků pak racek bělohlavý a z volavek velmi vzácná volavka stříbřitá.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Vrbenské rybníky České Budějovice

2. Lokalita: Bezdrev a přilehlé rybníky

Bezdrev je druhým největší rybníkem nejen v Jihočeském kraji ale i v celé České republice. Leží na katastru města Zliv, 4 km západně od Hluboké nad Vltavou, severozápadně od Českých Budějovic. Bezdrev slouží především k chovu ryb a také k rekreaci a vodním sportům. Přesto si jej oblíbila i řada vodních ptáků - zřejmě předeším díky dostatečné členitosti. Na Bezdrev bezprostředně navazuje i několik dalších rybníků - Zlivský, Jaderný, Čerňovický cíp a nedaleko je i Munický rybník se ZOO Hluboká, ve které je i pozorovatelna s vyhlídkou na rybník. A jaké ptáky zde budete hledat především? Nejspíš exotického kolpíka bílého, husici liščí, nejmenší volavku kvakošo nočního,nebo velmi vzácnou volavku stříbřitou.
Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Rybník Bezdrev

3. Lokalita: Dechtář

Dechtář a okolní rybníky možná nejsou na ptáky tak bohaté, jako jiné lokality na Českobudějovicku, ale i tak je tu dost k vidění. A pak, budete tu na jejich pozorování mít daleko více klidu a soukromí, než na slavnějších a na ptáky bohatších Českobudějovických rybnících.

Především se zde setkáte se vzácnými  husicí nilskou a husicí liščí. A vzácně sem ze svých hnízdišť na Českobudějovických rybnících zalétne i kolpík bílý. A nad rozlehlou plochou rybníka s oblibou plachtí orel mořský.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

4. Lokalita: Dívčické rybníky

Na Dívčických rybnících, severozápadně od Českých Budějovic a Hluboké, můžete pozorovat neuvěřitelně pestrou mozaiku ptačích druhů, včetně těch u nás opravdu vzácných! Jen krátký výčet těch opravdu nejvzácnějších. Jen málokde u nás vídané husice - nilskou a liščí, potáplice severní či čírky modré nebo exoticky vyhlížejícího kolpíka bílého. A mezi volavkami popelavými a bílými občas zahlédnete i nepoměrně vzácnější volavku stříbřitou.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Dívčické rybníky

 

Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu