Českolipsko

V lokalitě můžete filtrovat ptáky podle ročního období.

Jižní část Českolipska - oblast Máchova jezera a řady rybníků v okolí Zahrádek (Holanské rybníky, Hradčanské rybníky) je mírně zvlněná, částečně lesnatá krajina s řadou mokřadů. Najdete zde největší ptačí lokalitu severních Čech - Národní přírodní rezervaci Novozámecký rybník. Ale samozřejmě i řadu dalších zajímavých lokalit.
Největším ptačím lákadlem oblasti je jeřáb popelavý. Najdete zde největší hnízdní populaci v ČR a proto máte velkou šanci, především v jarních měsících, že jej zahlédnete nebo alespoň uslyšíte jeho podmanivé troubení. Na mnoha zdejších rybnících hnízdí moták pochop, jehož typický motavý let můžete na jaře a v létě pozorovat na loukách a polích.

Zdroje informací: informace Markéty Ticháčkové a Petra Lumpeho z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI ČESKOLIPSKA:

Kdy plánujete pozorování? 

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Husice nilská

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Srpen - ano
Září až Říjen - občas

Volavka bílá (Egretta alba)

Volavka bílá

Volavka bílá (Egretta alba)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Moták pochop v letu (Circus aeruginosus)

Moták pochop

Moták pochop v letu (Circus aeruginosus)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ano
Říjen - občas
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Jeřáb popelavý

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Čírka obecná (Anas crecca)

Čírka obecná

Čírka obecná (Anas crecca)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Srpen až Duben - ano
Květen až Červenec - občas

Čáp černý (Ciconia nigra)

Čáp černý

Čáp černý (Ciconia nigra)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Lžíčák pestrý

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen - zřídka
Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - občas
Září až Prosinec - ano
Leden až Únor - občas

1. Lokalita: Novozámecký rybník

Novozámecký rybník (mapa) je nejvýznamnějším rybníkem ptačí oblasti Českolipsko a to jak počtem druhů tak i počtem ptáků. Proto byl vyhlášen Národní přírodní rezervací. Rybník a jeho okolí je nejvýznamnějším hnízdištěm jeřába popelavého nejen v severních Čechách, ale zřejmě v celé republice. Dále zde hnízdí orel mořský a v obdobi tahu, zde můžete spatřit i dalšího, nepoměrně vzácnějšího, dravce - orlovce říčního a spoustu dalších vzácných vodních ptáků např. čírky obecné, lžičáky pestré, ale třeba i hvízdáky eurasijské či ostralky štíhlé.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Novozámecký rybník

2. Lokalita: Břehyňský rybník

Břehyňský rybník (mapa) je součástí národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala a leží jen pár kilometrů východně od Máchova jezera. Hnízdí nebo se zde zdržuje mnoho druhů ptáků - mezi nimi především pro oblast typický jeřáb popelavý, dále volavka bílá nebo orel mořský. V době tahu se tu pak vyskytuje mnoho dalších ptačích druhů.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Břehyňský rybník

3. Lokalita: Holanské rybníky

Holanské rybníky - to je soustava několika rybníků, která se rozkládá mezi obcemi Zahrádky a Holany. Rybník Jílovka (mapa) je jako jediný ze soustavy vyhlášen přírodní rezervací, ale i na další rybníky (které slouží přebážně rekreaci a rybničnímu hospodářství) se slétává mnoho vodních ptáků. Z těch nejzajímavějších jmenujme jeřába popelavého, čápa černého, hvízdáka eurasijského nebo husici nilskou.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Rybník Jílovka

4. Lokalita: Máchovo jezero

I když Máchovo jezero je vyloženě rekreačním jezerem, tak i zde najdeme klidnější místa, kde má dosud hlavní slovo příroda a v těchto i dalších místech můžete pozorovat zajímavé vodní ptáky. Nejvýznamnější z těchto míst je NPP Swamp (z anglického "bažina"), která se nachází ve dvou zátokách v jižní a severní části Máchova jezera (mapa) . Kromě běžných druhů vodních ptáků můžete na Máchově jezeře často sledovat i vzácnou a exoticky vyhlížející husici nilskou.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Swamp Máchovo jezero

5. Lokalita: Heřmanický rybník

Heřmanický rybník se nachází 5 km jihovýchodně od České Lípy poblíž vesnice Heřmaničky na řece Ploučnici. Část břehů je zarostlá křovinami a stromy, přechází i do mokřadů, které jsou útočištěm pro hnízdění vodního a mokřadního ptactva. Zřejmě nejzajímavějšími ptáky, které zde můžete pozorovat jsou především jeřáb popelavý, který celé Českolipsko velmi oblíbil,  dále  čírka obecná a občas i čírka modrá a oba nejhojnější druhy elegantních volavek - volavka bíla i popelavá.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

 

Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu