Chlumecké rybníky

V lokalitě můžete filtrovat ptáky podle ročního období.

PROČ NA CHLUMECKÉ RYBNÍKY:

Rybníky v povodí Cidliny byly historicky součástí Clumecké rybniční soustavy, která se může pyšnit dlouhou tradicí. V 15. a 16. století byla větší a významnější než rybniční soustavy v jižních částech země České, včetně dnes nejznámějšího Třeboňska. V době svého největšího rozkvětu čítala 193 rybníků. Z ornitologického hlediska se v současné době jeví jako nejvýzněmnější především Žehuňský rybník, který byl vyhlášen jako Národní přírodní památka a dále pak rybníky Třesický a Proudnický.

Zdroje informací: Žehuňský rybník, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Kdy plánujete pozorování? 

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Jeřáb popelavý

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Čírka obecná (Anas crecca)

Čírka obecná

Čírka obecná (Anas crecca)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Srpen až Duben - ano
Květen až Červenec - občas

Čáp černý (Ciconia nigra)

Čáp černý

Čáp černý (Ciconia nigra)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Lžíčák pestrý

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen - zřídka
Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - občas
Září až Prosinec - ano
Leden až Únor - občas

1. Lokalita: Žehuňský rybník

Žehuňský rybník leží na řece Cidlině mezi Poděbrady a Clupcem nad Cidlinou. Na Žehuňském rybníce hnízdí velké množství ptačích druhů. Významné je hnízdění orla mořského, motáka pochopa a jeřába popelavého. Rybník je také významným tahovým stanovištěm a zimovištěm, zejména vodních ptáků a dravců. Maximální počty dosahují v tomto období 11 000 až 12 000 ptáků. Významným fenoménem Žehuňského rybníka je hromadné nocování některých druhů ptáků v rozsáhlých rákosinách. Počty nocujících vlaštovek obecných, břehulí říčních a špačků obecných dosahují ve vrcholu tahu i více než 100 000 jedinců.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: Proudnický rybník

Proudnický rybník leží jen pár kilometrů od ornitologicky významnějšího Žehuňského rybníka, jižně od obce Žiželice. Rybník je významnou zastávkou pro tah vodních ptáků. Na jeho jižní straně se nalézá PR Louky u rybníka Proudnice. Zdroje informací: informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

3. Lokalita: Třesický rybník

Třesický rybník je jeden z mála zachovaných velkých rybníků z bývalé rozsáhlé Chlumecké rybniční soustavy. V současnosti je nejstarším zachovalým rybníkem z této rybniční soustavy. Třesický rybník je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Královéhradeckém kraji. Na lokalitě bylo doposud zjištěno 211 druhů ptáků, z toho zde hnízdí 99 druhů. Nejcennější jsou zachovalé rozsáhlé rákosiny a na ně vázaná ptačí společenstva. Ze zajímavých druhů ptáků máte šanci zde vidět např. husici nilskou, lžičáka pestrého, velkého racka bělohlavého, elegantní volavky bílé i popelavé, neméně elegantního čápa černého nebo krále české oblohy orla mořského.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu