Litovelské Pomoraví

V lokalitě můžete filtrovat ptáky podle ročního období.

Litovelské Pomoraví je Chráněná krajinná oblast mezi Mohlenicí a Olomoucí, kterou se vine řeka Morava. Složitě zde meandruje, vytváří ploché štěrkové náplavy a strmé břehy. Řeku obklopují lužní lesy a mokřadní louky. A na obou koncích protáhlé přírodní oblasti najdeme dvě ornitologické perly Střední Moravy - Moravičanské Jezero u Mohelnice a Chomutovské jezero u Olomouce. A také jednu perlu historicko - architektonickou - Olomouc.

Zdroje informací: CHKO Litovelské Pomoraví na ochranaprirody.cz, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI V LITOVELSKÉM POMORAVÍ:

Kdy plánujete pozorování? 

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Potáplice severní (Gavia arctica)

Potáplice severní

Potáplice severní (Gavia arctica)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - občas
Červen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen až Únor - ano

Morčák malý (Mergellus albellus)

Morčák malý

Morčák malý (Mergellus albellus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen - občas
Duben až Říjen - ne nebo téměř ne
Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ano

Racek bouřní (Larus canus)

Racek bouřní

Racek bouřní (Larus canus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Duben - ano
Květen až Červen - zřídka
Červenec až Srpen - ne nebo téměř ne
Září - zřídka
Říjen - občas

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Ostralka štíhlá

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - zřídka
Červen až Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)

Hvízdák euroasijský

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - občas
Červen - zřídka
Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

1. Lokalita: Chomutovské jezero u Olomouce

Chumutovské jezero je přírodní památka a nachází se cca 5 km severně od Olomouce na okraji CHKO Litovelské Pomoraví. Bývalá štěrkovna je dnes jednou z nejzajímavějších ornitologických lokalit na střední Moravě. Nejlepší podmínky pro pozorování ptáků jsou tu na konci zimy a na začátku jara, kdy jezero využívá jako tahovou zastávku velké množství vodních ptáků. V hnízdní době je jezero především významným hnízdištěm jedné z největších racčích kolonií na Moravě. Pravidelně tu mezi tisíci racků chechtavých zahnízdí i několik párů racků černohlavých. Narazit zde můžete i na velké racky - racka bouřníhoracka bělohlavého.  Na západním břehu jezera byla postavena dřevěná ornitologická pozorovatelna.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: Moravičanské jezero

Moravičanské jezero, vzniklé těžbou štěrkopísku, se nachází západně od Mohelnice a severně od Moravičan. Díky těžbě zde vznikly mimořádně cenné vodní, mokřadní a lužní ekosystémy. Podobně jako v dalších štěrkopíškových těžebních si i zde snaží skloubit stále ještě probíhající těžbu, vodní rekreaci a ochranu přírody. A celkem se jim to daří. Hodnotné území (část jezera) se stalo přírodní památkou. V oblasti jezera bylo zjištěno na 70 hnízdících druhů ptáků.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu