Novomlýnské nádrže

V lokalitě můžete filtrovat ptáky podle ročního období.

Novomlýnské nádrže (mapa) leží na místě zatopených lužních lesů a mokřadů. Sama stavba tří Novomlýnských nádrží je kontroverzní - zatopila unikátní biotop, posléze se ale Věstonická nádrž a do jisté míry i další dvě nádrže staly významnou ornitologickou lokalitou a poskytly útočiště mnoha vodním a mokřadním ptákům, navíc v počtech v Česku nebývalých. Vskutku nezapomenutelný je ranní rozlet severských husí  - především husí běločelých. Hřmění desettitisíců husích křídel, do kterého vpadnou útočící orli mořští, to je vskutku nezapomenutelný zážitek ...

Na ostrůvcích i v hustém břehovém porostu Novomlýnských nádrží hnízdí kolonie, často početné, racka chechtavého, racka bělohlavého, jehož kolonie je nejpočetnější u nás a také rybáka obecného. Hnízdí zde i nejvíce zrzohlávek rudozobých v ČR. Dále také husa velká a mnoho dalších druhů vodních a mokřadních ptáků. Velmi typickým rysem Novomlýnských nádrží je obrovská dynamika ptačích populací - původní početná hnízdiště jsou opouštěna a nová vznikají, taže o velmi překvapivá pozorování není nouze.

Na Věstonickou a další Novomlýnské nádrže (mapa) se ale jezdí především za pozorováním zimujících druhů vodních ptáků, jichž se tu soustřeďují desítky tisíc. Jde především o husy, kachny, velké druhy racků a kormorány velké. O úchvatném ranním rozletu husí už byla zmínka. V současnosti je nejpočetnějším druhem husí husa běločelá, jejíž počty převyšují dříve nejběžnější husu polní. V posledních letech tu pravidelně zimují také orli orli mořští. Mezi početnými racky zaujmou velcí rackové bouřní a bělohlaví a také řada druhů kachen - velmi početných hoholů severních, morčáků malých, poláků velkých, poláků chocholaček, hvízdáků eurasijských i potápek malých. A v posledních letech i severských poláků kaholek.

Zdroje informací: informace Josefa Chytila z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, Vodní dílo Nové mlýny na Birdlife.cz, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Vycházky s doprovodem ornitologa
Na Novomlýnských nádržích je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: DiS Jarmil Goldman
Tel.: 734 703 731
Email: Jarmil.Goldman@seznam.cz
Na Novomlýnských nádržích lze vycházky objednat pouze v zimě, když je většina nádrží zamrzlá.
S panem Goldmanem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv jinde v okolí Novomlýnských nádržích.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI NOVOMLÝNSKÝCH NÁDRŽÍ:

Kdy plánujete pozorování? 

Morčák malý (Mergellus albellus)

Morčák malý

Morčák malý (Mergellus albellus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen - občas
Duben až Říjen - ne nebo téměř ne
Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ano

Polák kaholka (Aythya marila)

Polák kaholka

Polák kaholka (Aythya marila)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Duben - zřídka
Květen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen až Listopad - občas
Prosinec až Únor - ano

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Racek bouřní (Larus canus)

Racek bouřní

Racek bouřní (Larus canus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Duben - ano
Květen až Červen - zřídka
Červenec až Srpen - ne nebo téměř ne
Září - zřídka
Říjen - občas

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Zrzohlávka rudozobá

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Únor až Červenec - ano
Srpen až Leden - občas

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben - občas
Květen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Orlovec říční v letu (Pandion haliaetus)

Orlovec říční

Orlovec říční v letu (Pandion haliaetus)

Četnost výskytu: v ČR

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Duben - ano
Květen až Červen - zřídka
Červenec - občas
Srpen až Říjen - ano
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Husa polní (Anser fabalis)

Husa polní

Husa polní (Anser fabalis)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Říjen až Březen - ano
Duben až Září - ne nebo téměř ne

Husa běločelá (Anser albifrons)

Husa běločelá

Husa běločelá (Anser albifrons)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Říjen až Březen - ano
Duben až Září - zřídka

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)

Hvízdák euroasijský

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - občas
Červen - zřídka
Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

1. Lokalita: Horní nádrž a Dyje

Na Horní nádrži a na Dyji až po Drnholec můžete můžete zblízka pozorovat většinu ptáků, které na Střední nádrži vidíte zpravidla jen z velké dálky. Rozsáhlá vodní plocha u kempu Pasohlávky i přilehlé laguny hostí různé druhy vodního ptactva včetně početných potápivých kachen - hohol severní, morčák velký, vzácně i morčák malý (bílý). Často zde ve stovkách loví kormorán velký. Ptáci jsou někdy rušeni přeletujícími orly mořskými. Bonusem může být soustředění severských husí na polích mezi Pasohlávkami a Drnholcem.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: PR Věstonická nádrž

Na Věstonické (Střední) nádrži se nachází 24 ostrovů. Řada z nich byla uměle vytvořená. Kolem celé nádrže (s výjimkou hráze mezi Věstonickou a Dolní nádrží) vede naučná stezka Věstonická nádrž. Z řady míst je výborný výhled na vodní plochu a ptáky. Můžete zde pozorovat řadu opravdu vzácných ptáků. Z těch úplně nejvzácnějších: volavka stříbřitá, racek bouřní, morčák malý (bílý), rybák černý, husice liščí či z dravců orlovec říční nebo v zimě ve velkých hejnech husa polní.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

 

Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu