Lednicko

V lokalitě můžete filtrovat ptáky podle ročního období.

Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky tvoří Zámecký rybník, rybník Nesyt a tři propojené rybníky - Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský. Ty doplňuje ještě národní přírodní památka Pastvisko v bezprostředním sousedství zámeckého parku. Jejich vodní plochy a břehy jsou jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Česku. V jakémkoliv ročním období zde máte možnost pozorovat mnoho ptačích druhů. Svá hnízda tu má nespočet vodních a mokřadních ptáků - např. husa velká, volavka popelavá, čáp bílý, labuť velká, kormorán velký, kvakoš noční, v případě nízké násady ryb hnízdí početně i potápky roháči, potápky malé. Častým lovcem je i ledňáček říční. Dále na Lednických rybnících hnízdí, v Česku poměrně vzácná, krásně zbarvená kachna zrzohlávka rudozobá, považovaná za nejkrásnější evropskou kachnu. Lednické rybníky ovšem fungují i jako tahová zastávka pro poláky velké, lžičáky pestré, rybáky černé a více druhů bahňáků. Pravidelně zde zimuje orel mořský. A v poslední době zde bývá vidět i exotický kolpík bílý!

Zdroje informací: informace Josefa Chytila z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Vycházky s doprovodem ornitologa
Na Lednicku je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: DiS Jarmil Goldman
Tel.: 734 703 731
Email: Jarmil.Goldman@seznam.cz
S panem Goldmanem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv jinde v okolí Pálavy.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI LEDNICKA:

Kdy plánujete pozorování? 

Volavka červená (Ardea purpurea)

Volavka červená

Volavka červená (Ardea purpurea)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben - zřídka
Květen až Srpen - ano
Září - zřídka
Říjen až Březen - ne nebo téměř ne

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Koplík bílý

Kolpík bílý (Platalea leucorodia)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Leden - ne nebo téměř ne
Únor - zřídka

Rybák černý (Chlidonias niger)

Rybák černý (Chlidonias niger)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Zrzohlávka rudozobá

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Únor až Červenec - ano
Srpen až Leden - občas

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben - občas
Květen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Ledňáček říční

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Kvakoš noční

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen - občas
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Červenec - ano
Srpen až Listopad - občas

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Lžíčák pestrý

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen - zřídka
Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - občas
Září až Prosinec - ano
Leden až Únor - občas

1. Lokalita: Zámecký rybník

Velmi členitý Zámecký rybník (mapa) s 16 ostrůvky se rozkládá přímo v anglickém parku, navazujícím na zámek v Lednici. Ostrůvky u Minaretu hostí mnoho druhů vodních ptáků, především však jednu z nepočetnějších kolonií volavky popelavé a kvakoše nočního u nás. S nimi zde hnízdí tradičním způsobem na stromech čápi bílí a kormoráni velcí. Na Zámeckém rybníku pravidelně hnízdí potápky malé i roháči, spatřit zde můžete vzácnou kachnu zrzohlávku rudozobou a vyskytuje se tu i nejvzácnější z našich volavek - stříbřitá! Nad hladinou loví rybáci obecní. Procházka ve stínu staletých dubů s výhledem na historické stavby je zážitkem nejen ornitologickým, ale i mimořádně romantickým. 

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: NPP Pastvisko u Lednice

NPP Pastvisko u Lednice (mapa) jsou mokřady a tůně se nachází severozápadně od obce Lednice v nivě řeky Dyje. Pastvisko je jen pár set metrů západně od Zámeckého rybníka, takže je vhodné vycházku s touto lokalitou spojit. Jedná se o významný mokřadní ekosystém, který slouží jako hnízdiště řady druhů vodního ptactva, často jiných ptáků, než na Lednických rybnících. Hnízdí zde např. husa velká, kopřivka obecná, potápka roháč, potápka malá, čáp černý, čírka obecná a na jaře zde můžete spatřit i vzácnou čírku modrou. Na louce můžete vidět procházet se čápy bílé a volavky bílé, ale i daleko vzácnější volavku stříbřitou!

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

3. Lokalita: Rybník Nesyt

Rybník Nesyt (mapa) je také významnou ornitologickou lokalitou Lednické oblasti. Nachází se u Sedlece mezi Valticemi a Mikulovem. Na Nesytu jsou tři ptačí pozorovatelny, z nichž každá nabízí trochu jiný pohled na rybník a rozdílné druhy ptáků. Hojně se zde vyskytuje husice liščí nebo hvízdák eurasijský, občas rybák černý, ostralka štíhlá nebo potápka černokrká a dokonce i orlovec říční. A určitě si nenechte ujít šarm velmi vzácné volavky stříbřité.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

4. Lokalita: Rybníky Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský

Soustava tří rybníků ležících jižně od Lednice - rybníky Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský (mapa). Každý z rybníků má svůj ostrůvek. Kolem všech tří rybníků vede naučná stezka, ze které lze ptáky dobře pozorovat. Ideální a nejpohodovější místo je ovšem od sklenky výborného moravského vína ze zahrádky restaurace Hraniční zámeček. Nejvzácnějšími hosty jsou zde  volavka stříbřitá, husice liščí, čírka modrá, rybák černý a při troše štěstí můžete spatřit i potápku černokrkou, ostralka štíhlá a v zimě dokonce i morčáka malého!

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

5. Lokalita: Trkmanské rybníčky

Trkmanecké rybníčky jsou přírodní pamatkou a unikátní lokalitou - slaniskem. Proto zde roste a žije řada řada slanomilných rostlin a živočichů. Nás ale zajímá především to, že se jedná o lokalitu velmi oblíbenou vodními a mokřadními ptáky. Trkmanecké rybníčky leží pod Pálavou mezi vinnými baštami Rakvicemi, Velkými Bílovicemi a Velkými Pavlovicemi, v nivě říčky Trkmanky. Ze vzácných ptáků zde můžete pozorovat například kvakoše noční, husice liščí, ale především, při troše štěstí, naše nejvzácnější volavky - volavku stříbřitou a volavku červenou!

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

 

Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu