Bohdanečsko

Věděli jste že můžete interaktivně pracovat s mapou.

Bohdanečsko je rybniční oblast v povodí Opatovického kanálu, v okolí Lázní Bohdaneč. Ten vznikl před staletími kvůli napájení soustavy chovných rybníků. Pernštejnové, kterým kunětické a později i pardubické panství patřila, zde od počátku 16. století začali budovat, ve své době, nejrozsáhlejší rybniční soustavu v českých zemích! Rybníků zde bylo v druhé polovině 16. století na 230! Kde že loňské vody jsou, ale i tak zde stále ještě pár rybníků zůstalo. K nim přibyly další vodní plochy z vytěžených a zatopených písníků a dohromady tak tvoří oblast, kterou si oblíbila řada vodních ptáků.

Zdroje informací: informace Vlastimila Peřiny z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Vycházky s doprovodem ornitologa
Na Bohdanečsku je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt:Roman Hellinger
e-mail.: hellingerroman@gmail.com
telefon: 602 740 053
https://rhevvo.webnode.cz
S panem Hellingerem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv na Padubicku a Chrudimsku.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI BOHDANEČSKA:

Kdy plánujete pozorování? 

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Husice nilská

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Srpen - ano
Září až Říjen - občas

Morčák malý (Mergellus albellus)

Morčák malý

Morčák malý (Mergellus albellus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen - občas
Duben až Říjen - ne nebo téměř ne
Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ano

Rybák černý (Chlidonias niger)

Rybák černý (Chlidonias niger)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Ostralka štíhlá

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - zřídka
Červen až Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Jeřáb popelavý

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Hohol severní (Bucephala clangula)

Hohol severní

Hohol severní (Bucephala clangula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Květen - ano
Červen - občas
Červenec - zřídka
Srpen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen - zřídka
Listopad - občas

Husa běločelá (Anser albifrons)

Husa běločelá

Husa běločelá (Anser albifrons)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Říjen až Březen - ano
Duben až Září - zřídka

1. Lokalita: Bohdanečské rybníky

Největší a nejvýznamnější Bohdanečský rybník na severním okraji Lázní Bohdaneč a rybníky Nadýmače jihozápadně od něho. Kromě běžných vodních ptáků zde potkáte i vzácné či přímo kriticky ohrožených druhy. Je jedním z nejvýznamnějších hnízdišť majestátního jeřába popelavého. Spatřit zde můžete i čápa černého. Z vzácnějších kachen se na Bohdanečských rybnících vyskytují čírka obecná i její vzácnější příbuzná čírka modrá, hvízdák eurasijský, pestrobarevný lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá a také u nás velmi vzácná ostralka štíhlá. Poměrně často se zde můžete setkat i s velkým rackem bělohlavým a můžete mít štěstí i na vzácného rybáka černého nebo exotickou husici nilskou.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: Neratovské rybníky

Rybníky severozápadně od obce Neratov a necelé 2 km západně od ornitologicky daleko proslulejšího rybníka Bohdanečského. Mezi rybníky vede naučná stezka Pernštejnské rybníky, která informuje o zdejší přírodě a o historii Pernštejnské rybniční soustavy, která bývala kdysi nejrozsáhlejší rybniční soustavou na území střední Evropy. Rybníky jsou dnes obklopeny převážně lesy a tichem přírody. Pozorovat zde můžete např.postávající či poletující volavky bílé i popelavé nebo nad rybníky plachtícího orla mořského. Ze vzáčnějších třeba  lžičáka pestrého, čírku obecnou  nebo velkého racka bělohlavého, či dokonce majestátního jeřába popelavého.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

3. Lokalita: Opatovické rybníky a písníky

Soustava rybníků, bývalých rybníků a vytěžených a zaplavených písníků na začátku Opatovického kanálu jihozápadně od Opatovic. Nyní slouží prakticky všechny zdejší vodní plochy k rekreaci. Zároveň jsou ale místem, kde se rádi zdržují četné druhy vodního ptactva. K nejvzácnějším patří husice nilská, občas se tu objeví i jeřáb popelavý nebo husa běločelá. Dále řada zajímavých druhů kachen - hohol severní či zrzohlávka rudozobá. A výjimečně (naposledy v zimě 2018/2019) i vzácný morčák malý (bílý). Podobně jako na Bohdanečských rybnících se zde občas objeví i velký racek bělohlavý.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

4. Lokalita: Rybníky Sopřečský a Černý nadýmač

Oba rybníky leží zhruba 10 km západně od Lázní Bohdaneč a tím pádem i od význačné ornitologické lokality Bohdanečského rybníka. Rybník Černý Nadýmač je zcela obklopen lesy a mokřady. Hospodářská činnost je zde prováděna v souladu s ochranou přírody. I Sopřečský rybník je v současnosti ceněn zejména jako z hlediska ornitologického – je významným hnízdištěm i tahovým shromaždištěm vodních ptáků. Přestože oba rybníky se zásadně liší z hlediska přírodní zachovalosti, tak pokud jde o pozorování vodních ptáků, jsou si zcela rovnocené. K nejzajímavějším ptákům lokality patří zrzohlávka rudozobá, čírka obecná i vzácnější čírka modrá, čáp černý a dokonce i jeřáb popelavý. Nad rybníky můžete pozorovat poletovat racka bělohlavého a na břehu a v mělčinách volavky popelavé i volavky bílé.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu