Ostravsko

Oblasti mohou mít další lokality pro pozorování.

Ostravsko? Ano, Ostravsko! Asi to mnoho lidí nenapadne, ani mě to donedávna nenapadlo, ale v bezprostřední blízkosti průmyslové metropole leží malebné povodí řeky Odry - Chráněná krajinná oblast Poodří. Nivy a mokřady řeky, tajuplná zákoutí slepých ramen, rybníky... A směrem na západ od Ostravy se zase rozkládá povodní řeky Opavy. Krajina není tam přírodně okouzlující, jako v Poodří, ale z hlediska ornitologického zde najdeme vodní plochy, které jsou domovem nebo dočasným domovem při tahu či zimování pro značné množství vodních ptáků.

Zdroje informací: informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI OSTRAVSKA:

Kdy plánujete pozorování? 

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Potápka černokrká

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Červenec - ano
Srpen až Říjen - občas
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Potáplice severní (Gavia arctica)

Potáplice severní

Potáplice severní (Gavia arctica)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - občas
Červen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen až Únor - ano

Potáplice malá (Gavia stellata)

Potáplice malá - prostý šat

Potáplice malá (Gavia stellata)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden - občas
Únor až Březen - ne nebo téměř ne
Duben až Květen - občas
Červen až Říjen - ne nebo téměř ne
Listopad až Prosinec - ano

Racek bouřní (Larus canus)

Racek bouřní

Racek bouřní (Larus canus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Duben - ano
Květen až Červen - zřídka
Červenec až Srpen - ne nebo téměř ne
Září - zřídka
Říjen - občas

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Ostralka štíhlá

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - zřídka
Červen až Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Jeřáb popelavý

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Červenec - ano
Srpen až Listopad - občas

Čáp černý (Ciconia nigra)

Čáp černý

Čáp černý (Ciconia nigra)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

1. Lokalita: Poodří - sever

Severní část CHKO Poodří začíná bezprostředně na jihozápadním okraji Ostravy. Meandrující Odra zde vytváří unikátní krajinu lužních lesů, tůní, vedlejších slepých ramen řeky, jezírek a rybníků, které lákají pestré spektrum vodních živočichů, včetně vodních ptáků. Cestou Poodřím na vás v některé z tůní či rybníčků bude čekat pár morčáků velkých, křiklavě tyrkysovou barvou vás oslní čírka obecná, i ledňáček říční. Pozorovat zde můžete poláky velké i chocholačky a hojně se zde vyskytují potápky malé a roháči. Občas sem zabloudí velký racek racek bělohlavý a ze břehu či okolních stromů vše jistí volavky bílé a popelavé, výjimečně i čáp černý a ze vzduchu dravci - nejčastějí moták pochop.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: Poodří - jih

Rybníky a vodní plochy jižní části CHKO Poodří leží zhruba uprostřed Moravské brány v okolí města Studénka. Těšít se můžete na setkání s čápem černým, čírkou modrou, husicí liščí, zrzohlávkou rudozobou, ostralkou štíhlou, nebo lžičákem pestrým. Kromě běžných druhů potápek zde můžete narazit na potápku černokrkou a velmi vzácně i na potápku rudokrkou. A kromě bílých a popelavých volavek můžete mít někdy štěstí a spatřit na dlouhých nohách se promenádovat jeřába popelavého. A pokud v hejnu racků spatříte výrazně většího jedince, bude to s nějvětší pravděpodobností racek bělohlavý.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

3. Lokalita: Poopaví

V povodí řeky Opavy, západně od Ostravy najdeme řadu míst, které jsou známé výskytem mnoha druhů vodních ptáků. Jezero u Hlučína, Kozmické ptačí louky, jezera mezi Dolním Benešovem a Hájem ve Slezsku a přírodní rezervaci Štěpán. Především v zimě zde můžete vypátrat vzácné hosty z dalekého severu - potáplici malou i severní a s u nás ne příliš hojného racka bělohlavého a vzácného racka bouřního. Z kachen pak za zmínku stojí především čírky - obecná i modrá, hohol severní, hvízdák eurasijský, lžičák pestrý, morčák velký nebo zrzohlávka rudozobá a vzácnější potápky zde reprezentuje ta černokrká. Na okolních lukách či v mokřadech můžetezahlédnout jeřába popelavého nebo čápa černého.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

4. Lokalita: Heřmanický rybník a Vrbické jezero

V průmyslovo - hornické lokalitě mezi Ostravou a Bohumínem objevíte dvě unikátní přírodní místa, která řada ptáků objevila již před vámi. Tedy unikátní je především Heřmanický rybník, ale neméně zajímavých ptáků spatříte i na sousedním Vrbickém jezeře. Ochránci přírody Heřmanický rybník označují za jeden z největších ptačích rájů České republiky, ve kterém hnízdí okolo 260 druhů ptáků. Kolem rybníka vede 3 km dlouhá naučná stezka a na jejím severním břehu je ptačí pozorovatelna. Těšit se můžete např. na čírku modrou, potápku černokrkou a mnoho druhů racků - celkem vzácného racka bělohlavého, ještě vzácnějšího racka bouřního a občas i racky úplně nejvzácnější.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu