Písecko

Věděli jste že můžete interaktivně pracovat s mapou.

Povodí zlatonosné Otavy a jeho okolí jihozápadně od Písku je bohaté na rybníky. Především se zde nachází jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit ČR s pozorovatelnou a ornitologickou stanicí - rybník a Národní přírodní rezervace Řežabinec. Zde hnízdí, protahují i zimují stovky vodních ptáků a pestrá směsice jejich druhů. Ptáky můžete ale pozorovat i na dalších rybnících té to oblasti mezi Pískem a Strakonicemi.

Zdroje informací: informace Jiřího Šebestiana z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Vycházky s doprovodem ornitologa
Na Písecku je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: RNDr. Jiří Šebestian
Tel.: 382 201 121
sebestian@prachenskemuzeum.cz
S panem Šebestianem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv na Písecku a Českobudějovicku.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI PÍSECKA:

Kdy plánujete pozorování? 

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Potápka černokrká

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Červenec - ano
Srpen až Říjen - občas
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)

Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Duben - ano
Květen - zřídka
Červen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen - občas

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Rybák černý (Chlidonias niger)

Rybák černý (Chlidonias niger)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Volavka stříbřitá

Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben - občas
Květen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Čírka obecná (Anas crecca)

Čírka obecná

Čírka obecná (Anas crecca)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Srpen až Duben - ano
Květen až Červenec - občas

Morčák velký (Mergus merganser)

Morčák velký

Morčák velký (Mergus merganser)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Duben - ano
Květen až Červen - občas
Červenec až Říjen - zřídka

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Lžíčák pestrý

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen - zřídka
Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - občas
Září až Prosinec - ano
Leden až Únor - občas

1. Lokalita: Národní přírodní rezervace Řežabinec

NPR Řežabinec (mapa) leží nedaleko soutoku Otavy a Blanice, necelých 10 km jihozápadně od Písku. Patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v jižních Čechách i celé ČR. Na východní hrázi stojí ptačí pozorovatelna a vede po ní naučná stezka Řežabinec. Pozorovat zde můžete vzácnou potápku černokrkou a občas i ještě vzácnější potápku rudokrkou. Každý den tu přeletí orel mořský. Co ale rozhodně nepřehlédnete, to jsou volavky - popelavé i bílé. A spatřena tu byla už i u nás velmi vzácná volavka stříbřitá!

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Národní přírodní rezervace Řežabinec

2. Lokalita: Rybníky u Sudoměře

Skupina rybníků nedaleko o mnoho slavnějšího Řežabince, jihovýchodně od Sudoměře. Přijďte se podívat opět elegantní volavky bílé a popelavé (vzácně zde byla spatřena i bílé volavce velmi podobná volavka stříbřitá). V hejnu racků chechtavých občas objevíte i racka bělohlavého, na hladině plavat poláka chocholačku, potápět se potápku roháče nebo se mihnout ledňáčka říčního. Vzácnými hosty zde bývají i čírka obecná, čáp černý a poměrně hojně se na místních rybnících vyskytuje i morčák velký. V poslední době zde byl několikrát spatřen i vzácný hvízdák eurasijský.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu