Podkrušnohoří a Poohří

Věděli jste že můžete interaktivně pracovat s mapou.

Podkrušnohoří je poněkud rozporuplná krajina. Vytěžená a stále ještě vytěžovaná, ale zároveň už i rekultivovaná krajina Mostecké (uhelné) pánve. Pánve, ve které existuje řada jezer a nádrží a stále vznikají nové. Vodních ploch, které přitahují stále více vodních ptáků. A zároveň v bezprostředním okolí tohoto kraje najdete znovuzrozenou přírodu Krušných hor, malebnou krajinu podél Ohře, dramaticky naježenou krajinu Českého středohoří a milovníci vodních radovánek si přijdou na své (nejen) na Nechranické vodní nádrži.

Zdroje informací: informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Vycházky s doprovodem ornitologa
V Podkrušnohoří je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: František Pochmon
Tel.: 776 326 094 nebo 603 267 738
Email: frantisek.pochmon@tchequie.cz
S panem Pochmonem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv jinde v Podkrušnohoří.
Pan Pochmon s sebou na pozorování bere stativový dalekohled.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI PODKRUŠNOHOŘÍ:

Kdy plánujete pozorování? 

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Potápka černokrká

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Červenec - ano
Srpen až Říjen - občas
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Husice nilská

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Srpen - ano
Září až Říjen - občas

Potáplice severní (Gavia arctica)

Potáplice severní

Potáplice severní (Gavia arctica)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - občas
Červen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen až Únor - ano

Potáplice malá (Gavia stellata)

Potáplice malá - prostý šat

Potáplice malá (Gavia stellata)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden - občas
Únor až Březen - ne nebo téměř ne
Duben až Květen - občas
Červen až Říjen - ne nebo téměř ne
Listopad až Prosinec - ano

Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)

Potápka žlutorohá

Potápka žlutorohá (Podiceps auritus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ano

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Rybák černý (Chlidonias niger)

Rybák černý (Chlidonias niger)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Ostralka štíhlá

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - zřídka
Červen až Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

1. Lokalita: Jezero Milada

Jezero Milada vzniklo na počátku tisíciletí napuštěním bývalého lomu Chabařovice. Nachází se na západním okraji Ústí nad Labem. Na jezeře lze pozorovat vedle relativně běžných i některé druhy v rámci ČR raritní. Dosud bylo v okolí jezera Milada zaznamenáno 190 ptačích druhů, z toho u 58 z nich bylo prokázáno hnízdění. A je ale také velmi atraktivním místem pro zimující ptáky -12 druhů. V současné době zimuje na jezeře několik tisíc vodních ptáků. Velkou výhodou této lokality je výborná dostupnost a přehlednost. Kolem jezera vede zpevněná cesta, ze níž je možné zimující ptáky pohodlně pozorovat. Mezi největší rarity jezera Milada, převážně zimující, patří potáplice severní, polák kaholka, hohol severní nebo racek bouřní.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: Jezero Most

Jezero Most se rozprostírá severně od stejnojmenného města a vzniklo zatopením bývalého lomu Ležáky. V roce 2020 byly dokončeny úpravy břehu kolem jezera, takže od roku 2021 je možné pohodlně pozorovat ptáky s cest, vedoucích kolem celého jezera. Přestože okolní krajina není právě romantická, tak pokud chcete během relativně krátké doby pozorovat, na poměry Čech, vysoké počty zimujících ptáků, s možností zastihnout i velmi vzácné druhy, lze návštěvu jezera Most jen doporučit. Máte šanci zde vidět klasického zimního hosta potáplici severní, velmi vzácné poláka kaholku nebo morčáka malého. A zdá se, že na jezero Most se, oproti nedalému jezeru Milada, specializují potápky - včetně těch vzácných - potápky černokrké, potápky žlutorohé nebo potápky rudokrké.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

3. Lokalita: Vodní nádrž Nechranice

Vodní nádrž ležící východně od historického města Kadaně na řece Ohři. Hladina nádrže většinou v zimě nezamrzá, a proto je vhodným místem pro zimování vodních ptáků. Mezi nejvzácnější hosty Nechranické nádrže patří, především v zimě, potáplice malé i severní, některou zimu i ostralka štíhlá. Naopak v létě zde, při troše štěstí, můžete zahlédnout rybáka černého. Dále pak vzácné druhy potápek - potápku černokrkou, rudokrkou v poslední době i atraktivní a u nás velmi vzácnou potápku žlutorohou. Zřídka vídaný je v České republice i racek bouřní.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

4. Lokalita: Lenešický rybník

Lenešický rybník leží jen pár kilometrů západně od Loun, na jižní hranici CHKO České středohoří. Rybník je rájem ornitologů. Jeho atraktivnost spočívá v tom, že na něm bylo až do současnosti zastiženo 189 druhů ptáků, včetně řady vzácných - např. bernešky velkéčápa černého...Lenešický rybník je zároveň největším shromaždištěm labutí velkých v České republice.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu