Nejzápadnější Čechy

Věděli jste že můžete interaktivně pracovat s mapou.

V oblasti nejzápadnějších Čech je několik izolovaných ornitologických lokalit:

Rybník Amerika, který leží na kraji františkolázeňských parků v oblíbené rekreační oblasti. Z části je také k rekreaci využíván, ale jeho západní část s ostrovem byla vyhlášena přírodní rezervací a stojí zde i dřevěná ornitologická pozorovatelna.

Jezero Medard se nachází západně od Sokolova. Podobně jako další nové vodní plochy vzniklé zatopením a rekultivací bývalých lomů je jezero především zimovištěm vodních ptáků, ale také se stává významnou tahovou zastávkou pro migrující ptáky.

Vodní nádrž Jesenice leží na východním okraji Cheb. V zimě se stává významným zimovištěm vodních ptáků - patří dokonce k největším středoevropským zimovištím.

Přírodní rezervace Tisovské rybníky zahrnuje šest rybníků s mokřadními loukami a bohatým výskytem ptáků v okolí obce Tisová na Tachovsku. Na Tisovských rybnících se do značné míty podařilo zachovat přirozený unikátní ekosystém, takže dnes ukazují, že když se chce, může se na rybnících jak hospodařit, tak udržovat dostatek prostoru pro veškerý rozmanitý život.

Zdroje informací: informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI V NEJZÁPADNĚJŠÍCH ČECHÁCH:

Kdy plánujete pozorování? 

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Husice nilská

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Srpen - ano
Září až Říjen - občas

Potáplice severní (Gavia arctica)

Potáplice severní

Potáplice severní (Gavia arctica)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - občas
Červen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen až Únor - ano

Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)

Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Duben - ano
Květen - zřídka
Červen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen - občas

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Volavka bílá (Egretta alba)

Volavka bílá

Volavka bílá (Egretta alba)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Čírka obecná (Anas crecca)

Čírka obecná

Čírka obecná (Anas crecca)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Srpen až Duben - ano
Květen až Červenec - občas

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Kopřivka obecná

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Lžíčák pestrý

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen - zřídka
Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - občas
Září až Prosinec - ano
Leden až Únor - občas

1. Lokalita: Rybník Amerika

Amerika je chovný rybník, který leží na kraji františskolázeňských parků v oblíbené rekreační oblasti a je významnou hnízdní lokalitou a tahovou zastávkou pro vodní ptáky. Proto byla jeho západní část s ostrovem vyhlášena přírodní rezervací. Pro pozorování ptáků proto doporučujeme západní část rybníka. V severní části rybníka se na hrázi nachází dřevěná ornitologická pozorovatelna s naučnými tabulemi zobrazujícími zdejší vodní ptáky.Amerika nepatří k druhově nejpestřejším lokalitám, nicméně zde můžete spatřit tak zajímavé ptáky, jako třeba čírku obecnou, husici nilskou, lžičáka pestrého, nebo racka bělohlavého.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: Vodní nádrž Jesenice

Vodní nádrž Jesenice leží na východním okraji Chebu. V létě je centrem vodních sportů a volnočasových aktivit. V zimě se pak stává významným zimovištěm vodních ptáků - patří dokonce, vedle Nechranické přehrady v severních Čechách a nádrže Nové Mlýny na Moravě, k největším středoevropským zimovištím. Impozantní je pohled na vzlet na mnohasethlavých hejn husí velkých a hus běločelých.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

3. Lokalita: Jezero Medard

Jezero Medard, vzniklé zatopením bývalého lomu, se nachází západně od Sokolova. Po nedávné rekultivaci se jezero stává významným rekreačním centrem. Podobně jako další nově vodní plochy vzniklé zatopením a rekultivací bývalých lomů je jezero především zimovištěm vodních ptáků, ale také se stává významnou tahovou zastávkou pro migrující ptáky. K nejzajímavějším patří napřů potápka rudokrká nebo potáplice severní.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

4. Lokalita: Tisovské rybníky

Přírodní rezervace Tisovské rybníky zahrnuje šest rybníků s mokřadními loukami a bohatým výskytem ptáků v okolí obce Tisová na Tachovsku. V rezervaci bylo zjištěno více než 150 druhů ptáků, z nichž 18 zde pravidelně hnízdí. A je to právě pozorování ptáků, co ovšem dělá z Tisovských rybníků a z celé rezervace jedinečný zážitek! Na Tisovských rybnících se do značné míty podařilo zachovat přirozený unikátní ekosystém, takže dnes ukazují, že když se chce, může se na rybnících jak hospodařit, tak udržovat dostatek prostoru pro veškerý rozmanitý život. Těšit se zde můžete např. na čírku obecnou, hohola severního, husici nilskou nebo jeřába popelavého.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

 

Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu