Slovácko

Oblasti mohou mít další lokality pro pozorování.

Slovácko - kraj vína a zachovalých lidových tradic v Dolnomoravském úvalu a na úpatí Bílých Karpat. Slovácké rybníky, sádky a jezera nejsou nejsou chráněnou přírodní lokalitou. Tou je naopak NPP Hodonínská Dúbrava s rozsáhlými dubovými lesy východně od Mutěnických  a Hodonínských rybníků. Nicméně i tak máte na rybnících možnost pozorovat ohromné možství druhů vodních ptáků a to v málokde vídaných počtech. Například morčáka malého, orlovce říčního nebo ostralku štíhlou u nás příliš často neuvidíte.

Vycházky s doprovodem ornitologa
Na Slovácku je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: Karel Šimeček
Tel.: 720 024 596
Email: karelsimecek65@gmail.com
https://www.karelsimecek.cz/
S panem Šimečkem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv jinde na Slovácku.
Pan Šimeček s sebou na pozorování bere stativový dalekohled.

Zdroje informací: informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI SLOVÁCKA:

Kdy plánujete pozorování? 

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Potápka černokrká

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Červenec - ano
Srpen až Říjen - občas
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Morčák malý (Mergellus albellus)

Morčák malý

Morčák malý (Mergellus albellus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen - občas
Duben až Říjen - ne nebo téměř ne
Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ano

Rybák černý (Chlidonias niger)

Rybák černý (Chlidonias niger)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Ostralka štíhlá

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - zřídka
Červen až Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

Orlovec říční v letu (Pandion haliaetus)

Orlovec říční

Orlovec říční v letu (Pandion haliaetus)

Četnost výskytu: v ČR

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Duben - ano
Květen až Červen - zřídka
Červenec - občas
Srpen až Říjen - ano
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Červenec - ano
Srpen až Listopad - občas

1. Lokalita: Hodonínské rybníky

Několik rybníků západně od Hodonína na okraji NPP Hodonínská Dubrava. Centrem této rybniční soustavy je hospodářský areál Písečný. Rákosím porostlé okraje rybníků jsou útočištěm vodního ptactva včetně vzácných druhů. Hodonínských rybníků je něco přes 150 ha a umělými hrázemi a řekou Kyjovkou jsou rozděleny na celkem osm velkých vodních ploch a několik menších okrajových tůní zarůstajích rákosinami. Přestože Hodonínské rybníky nejsou ptáky tam vyhledávané, jako sousední rybníky Mutěnické, můžete sde spatřit většinu ptačích druhů, které pozorujete u u sousedů.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: Mutěnické rybníky

Mutěnické rybníky jsou u všech nadšených pozorovatelů ptáků velmi oblíbené. Jedná se o soustavu několika na sebe navazujících rybníků mezi Mutěnicemi a Dubňany. Tato lokalita je významným hnízdiště vodního ptactva, nachází se tu např. největší kolonie racků chechtavých na jižní Moravě. A i v rámci Slovácka je z hlediska pestrosti druhů nejzajímavější. Je namátkou ty nejneobvyklejší - čírka modrá, husice liščí, orlovec říční, ostralka štíhlá, rybák černý a asi nejvzácnějším druhem, který je zde k vidění je morčák malý (bílý) a v poslední době i berneška velká.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

3. Lokalita: Novoveská štěrková jezera

Jezera leží západně od Ostrožské Nové Vsi. vznikla zatopením bývalých štěrkopískových lomů. V současnosti slouží jako jako zdroj pitné vody pro téměř celý uherskohradišťský okres i jako populární přírodní koupaliště. Zároveň se ale stala významnou přírodní lokalitou pro vodní a mokřadní ptáky. Mezi nejzajímavější návštěvníky patří morčák malý (bílý), kvakoš noční nebo velcí racci racek bělohlavý a racek bouřní a v zimě potáplice severní.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu