Vodní plochy u Kroměříže

V lokalitě můžete filtrovat ptáky podle ročního období.

Několik kilometrů východně a jihovýchodně od Kroměříže se nachází několik zajímavých ornitologicých lokalit, které se ovšem svým charakterem diametrálně liší. Zatímco Záhlinické rybníky jsou usazeny v malebné krajině ne nepodobné té jihočeské, tak štěrkovny u Hulína a Tlumačova jsou zatopenými těžebními lokalitami (v té Hulínské těžba stále ještě probíhá). Všechny lokality leží v Hornomoravském úvalu, který je významnou tahovou cestou mnoha druhů ptáků. Takže obzvláště zajímavé jsou v době jarního a podzimního tahu a také v zimě, protože řada zajímavých ptáků zde i zimuje.

Zdroje informací: informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI NA VODNÍCH PLOCHÁCH U KROMĚŘÍŽE:

Kdy plánujete pozorování? 

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Morčák malý (Mergellus albellus)

Morčák malý

Morčák malý (Mergellus albellus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen - občas
Duben až Říjen - ne nebo téměř ne
Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ano

Rybák černý (Chlidonias niger)

Rybák černý (Chlidonias niger)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Březen - ne nebo téměř ne

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Ostralka štíhlá

Ostralka štíhlá (Anas acuta)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - zřídka
Červen až Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Kvakoš noční

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen - občas
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)

Labuť zpěvná

Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Srpen - ano
Září až Říjen - občas

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Červenec - ano
Srpen až Listopad - občas

Čáp černý (Ciconia nigra)

Čáp černý

Čáp černý (Ciconia nigra)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

1. Lokalita: Záhlinické rybníky

Záhlinické rybníky leží jihozápadně od města Hulín. Krajina u obce Záhlinice připomíná svou malebností Jižní Čechy. Mohou vám ovšem připomínat i Afriku - někdy bývají nazývány Okavango  střední Moravy. Rybníky jsou protkány a rozčleněny na více vodních ploch rozsáhlou sítí hrází ze kterých můžete pohodlně pozorovat život na hladině. Mezi nejzajímavější ptáky, které zde můžete pozorovat patří čírka obecná i čírka modrá, kvakoš noční a při troše štěstí třeba i rybák černý, morčák malý (bílý), labuť zpěvná nebo husice liščí.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Záhlinické rybníky

2. Lokalita: Svárovský rybník

Svárovský rybník je součástí soustavy Záhlinických rybníků a stejnojmenného přírodního parku a tak i přírodní charakter i skladba zde se vyskytujících ptačích druhů je podobná, i když méně četná. Těšit se můžete například na čírku obecnou a čírku modrou, labuť zpěvnou nebo hvízdáka euroasijského.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

3. Lokalita: Štěrkovna Kvasice

Jezero vzniklé těžbou štěrkopísků, nacházející se mezi obcemi Kvasice a Tlumačov. Atraktivnější se lokalita stává zejména v době tahu ptáků, kdy je zde možné pozorovat i vzácnější druhy ptáků - např. hohola severního nebo racka bělohlavého.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

4. Lokalita: Hulínská štěrkovna

Hulínská štěrkovna je zajímavou ornitologickou lokalitou regionálního významu. Nachází se v jižní části Hornomoravského úvalu. V době jarního a podzimního tahu se zde zastavují především vodní ptáci a někteří zde i zimují - např. čírka obecná, husa běločelá či potáplice severní. Štěrkovna je také významným hnízdištěm rybáků obecných. Hnízdí na umělých plovoucích ostrůvcích.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu