Praha

Věděli jste že můžete interaktivně pracovat s mapou.

Městská ornitologie je dost specifická a o Praze to platí dvojnásob, protože zimující ptáci si oblíbily turisticky nejpřitažlivější místa či jejich blízké okolí. Řeč je především o Vltavě zhruba od Železničního mostu po most Karlův. Na hladině řeky, ale ještě více na tělesech jezů a propustí posedává celou zimu ohromné množství ptáků. Ale užít si v Praze můžete i "parkovou" ornitologii - ve Stromovce a pak i klasickou přírodní. V blízkém okolí Prahy je řada malých vodních ploch, z nichž některé jsou také hnízdištěm, zimovištěm či tahovou zastávkou pro řadu druhů vodních ptáků.

Zdroje informací: informace Lukáše Viktora z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, Pražskými mokřady krok za krokem, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Vycházky s doprovodem ornitologa
V Praze je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: Mgr. František Pochmon
Tel.: 776 326 094 nebo 603 267 738
Email: frantisek.pochmon@tchequie.cz
S panem Pochmonem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv jinde v Praze a ve středních Čechách.
Pan Pochmon s sebou na pozorování bere stativový dalekohled.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI PRAHY:

Kdy plánujete pozorování? 

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Potápka černokrká

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Červenec - ano
Srpen až Říjen - občas
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Husice nilská

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Srpen - ano
Září až Říjen - občas

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Racek bouřní (Larus canus)

Racek bouřní

Racek bouřní (Larus canus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Duben - ano
Květen až Červen - zřídka
Červenec až Srpen - ne nebo téměř ne
Září - zřídka
Říjen - občas

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Kvakoš noční

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen - občas
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Hohol severní (Bucephala clangula)

Hohol severní

Hohol severní (Bucephala clangula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Květen - ano
Červen - občas
Červenec - zřídka
Srpen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen - zřídka
Listopad - občas

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)

Hvízdák euroasijský

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Září až Duben - ano
Květen - občas
Červen - zřídka
Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - zřídka

1. Lokalita: Centrum Prahy

Vltava v pražské centru je z ornitologického hlediska zajímavá především jako zimoviště a to zejména racků, jichž se tu v zimě shromažďují až 3 000! Pro racky je Praha nejvýznamnějším zimovištěm v ČR. Především se, samozřejmě jedná o racky chechtavé, ale spatřit můžete i středně velkého racka bouřního a velké druhy racků - zejména racka bělohlavého, občas i některé vzácnější druhy. Kromě velkých hejn racků  a stovek kachen divokých, labutí velkých a lysek černých, můžete v centru Prahy pozorovat i některé další druhy kachen - poláky velké a chocholačky, hoholy severní a nebo potápky malé.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

2. Lokalita: Dolnopočernické vodní plochy

Lokalita leží mezi Dolními Počernicemi a Dubčí, jižně od stanice metra Černý most a zahrnuje pestrou škálu vodních ploch. Retenční nádrž Slatinu, bývalý lom Pískovnu, Lítožnický rybník a Počernický rybník. Vodní plochy umožňují pravidelné hnízdění řady vzácných druhů vodních ptáků nebo slouží jako jejich tahová zastávka. Mezi nejvýznamnější patří hvízdák eurasijský (ten zejména na Lítožnickém rybníce), lžičák pestrý, čírka obecná a dokonce i čírka modrá (všechny hlavně na Slatině)  a na Pískovně se v nedávné době se začali pravidelně objevovat vzácní kvakoši noční, kteří se sem rozšířili pravděpodobně jako potomci populace v pražské Troji. Vzácněji na některé z vodních ploch můžete spatřit  třeba rybáka obecného. A zdaleka nejčastěji na území Prahy pestrý drahokam našich vod -  ledňáčka říčního. Z dravců pak motáka pochopa.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Pískovna Dolní Počernice

3. Lokalita: Hostivické rybníky

Přírodní památka Hostivické rybníky se nachází na jižním okraji obce Hostivice, východně od Prahy, v dosahu městské dopravy. Jedná se o soubor tří rybníků - největšího Litovického, Břevského a Kalého. Podél rybníků vede naučná stezka, jejíž třetí zastávka je ornitologická pozorovatelna, ze které budete mít potápky černokrké i další ptáky jako na dlani. Na rybnících pravidelně hnízdí tři druhy potápek: kromě již zmíněné potápky černokrké také potápka roháč a potápka malá. Zejména potápka černokrká, hnízdící většinou na Litovickém rybníce, je vzácnost a středočeský unikát - nikde jinde v Praze ani ve středních čechách ji neuvidíte. Dále zde hnízdí polák chocholačka a polák velký a nepravidelně také kopřivka obecná. Na tahu pak pravidelně lžičák pestrý, čírka obecná a poměrně hojně i daleko vzácnější čírka modrá. Příležitostně severská kachna hvízdák eurasijský. Z ostatních druhů se zde často objevuje volavka popelavá, volavka bílá, kormorán velký a ledňáček říční.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Hostivické rybníky

4. Lokalita: Stromovka

Park Stromovka se nachází v severní části "poloostrova" okrouženého Vltavou mezi Výstavištěm a Trójou. Stromovka je  je největším pražským chráněným parkem přístupným bez omezení a oblíbeným vycházkovým místem Pražanů s hustou sítí stezek a soustavou rybníčků. Právě ty přitahují řadu vodních ptáků a stezky pak nabízejí vinikající podmínky pro pozorování ptáků z bezprostřední blízkosti. Od podzimu do jara, pokud hladiny rybníků a Malé říčky nezamrznou, zde  můžeme pozorovat více druhů kachen, které sem zaletují z Vltavy: poláka velkého a chocholačkuhvízdáka eurasijského, kopřivku obecnou. Pravidelně se vyskytuje husice nilská, volavka popelavá nebo ledňáček říční. Největší ptačí zajímavostí Stromovky je hnízdění několika párů kvakošů nočních na vrbách na ostrůvcích rybníčků.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

5. Lokalita: Vltava v Tróji

Pozorování ptáků v Tróji, to je procházka podle Vltavy - od Trojského jezu po proudu např. do obce Podhoří (cca 3 km). Po celé trase vás budou na hladině Vltavy provázet zajímaví ptáci - např. hoholi severní nebo  morčáci velcí. Z dalších vzácnějších ptáků se zde můžete setkat s čírkou obecnou, hvízdákem eurasijským nebo husicí nilskou. Z velkých ptáků pak  pravidelně s volavkou popelavou a kormoránem velkým. A z hnízdiště v sousední Stromovce na Vltavu do Troji často zalítávají zajímaví kvakoši noční. Vycházku po břehu Vltavy v Tróji můžete zakončit posezením na lavičce v nedaleké Stromovce a v sedě a pohodlí pokračovat v pozorování ptáků.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu