Centrum Prahy

V lokalitě můžete filtrovat ptáky podle ročního období.

Vltava v pražské centru je z ornitologického hlediska zajímavá především jako zimoviště a to zejména racků, jichž se tu v zimě shromažďují až 3 000! Pro racky je Praha nejvýznamnějším zimovištěm v ČR. Především se, samozřejmě jedná o racky chechtavé, ale spatřit můžete i středně velkého racka bouřního a velké druhy racků - zejména racka bělohlavého, občas i některé vzácnější druhy. Kromě velkých hejn racků  a stovek kachen divokých, labutí velkých a lysek černých, můžete v centru Prahy pozorovat i některé další druhy kachen - poláky velké a chocholačky, hoholy severní a nebo potápky malé.

Zdroje informací: informace Lukáše Viktora z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, Pražskými mokřady krok za krokem, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Vycházky s doprovodem ornitologa
V Praze je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: Mgr. František Pochmon
Tel.: 776 326 094 nebo 603 267 738
Email: frantisek.pochmon@tchequie.cz
S panem Pochmonem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv jinde v Praze a ve středních Čechách.
Pan Pochmon s sebou na pozorování bere stativový dalekohled.

Aktuální poslední pozorování >

Ptáky na Vltavě v centru můžete pozorovat z mnoha míst. Nejzajímavější se jeví místa, odkud je vidět na tělesa propustí jezů nebo pod jezy. Tam bývá koncentrace ptáků, zejména těch nejzajímavějších, největší.

Obzvláště vhodná místa pro pozorování ptáků:

1. Jiráskův most

Z mostu je krásně vidět na těleso propusti nedalekého Štítkovského jezu, navíc s panoramatem Hradčan.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
2. Dětský ostrov

Pohled na Štítkovský jez z druhé strany. A i na hladině Vltavy bývá z ostrova k vidění řada zajímavějších ptáků.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
3. Novotného lávka

Výhled na Staroměstský jez.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
4. Kampa

Výhled na těleso Staroměstského jezu, které bývá obleženo kormorány a racky, především těmi velkými.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
5. Labutí břeh pod Železničním mostem

Snad poslední zachovalý, neregulovaný kousek Vltavského břehu. Oblíbily si ho především labutě, ale skoro vždy je tu mnoho dalších ptáků.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

Centrum Prahy - přehled ptáků, které zde můžete spatřit

Kdy plánujete pozorování? 

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Husice nilská

Husice nilská (Alopochen aegyptiacus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Srpen - ano
Září až Říjen - občas

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Slípka zelenohohá

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Polák velký (Aythya ferina)

Polák velký

Polák velký (Aythya ferina)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Racek bouřní (Larus canus)

Racek bouřní

Racek bouřní (Larus canus)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Listopad až Duben - ano
Květen až Červen - zřídka
Červenec až Srpen - ne nebo téměř ne
Září - zřídka
Říjen - občas

Racek chechtavý (Larus ridibundus)

Racek chechtavý

Racek chechtavý (Larus ridibundus)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Potápka malá

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Lyska černá (Fulica atra)

Lyska černá

Lyska černá (Fulica atra)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

Kormorán velký

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Kachna divoká

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Husa velká (Anser anser)

Husa velká

Husa velká (Anser anser)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Únor - ano

Hohol severní (Bucephala clangula)

Hohol severní

Hohol severní (Bucephala clangula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Květen - ano
Červen - občas
Červenec - zřídka
Srpen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen - zřídka
Listopad - občas

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Labuť velká (Cygnus olor)

Labuť velká

Labuť velká (Cygnus olor)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Husa běločelá (Anser albifrons)

Husa běločelá

Husa běločelá (Anser albifrons)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Říjen až Březen - ano
Duben až Září - zřídka

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Kopřivka obecná

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Polák chocholačka

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu