Nadějská rybniční soustava

Věděli jste že můžete interaktivně pracovat s mapou.

Komplex rybníků nazvaný podle největšího z nich – Naděje  (mapa) nabízí skvělou možnost pozorovat vodní ptáky, protože jednotlivé rybníky jsou odděleny pouze dubovými hrázemi. A tak se můžete procházet po hrázích mezi Nadějí, Vírou a Láskou, vnímat emoce jejich názvů a přitom prakticky z každého místa máte šanci něco vidět.

Z ornitologického hlediska je nejzajímavější přírodní rezervace a rybník Rod (mapa).  Zde lze dobře pozorovat potápky malé, lysky černé, husy velké, hoholy severní a další druhy kachen.

Na ostrůvku rybníka Naděje hnízdí smíšená kolonie rybáků obecných a racků chechtavých.

V jívových porostech rybníka Láska (přímo v místě, kde se stýkají Naděje, Víra a Láska) posedávají kvakoš noční a volavka popelavá, občas se mezi nimi objeví i volavka bílá někdy i další, vzácné druhy volavek. Zde lze také nejčastěji pozorovat vzácnou kachnu zrzohlávku rudozobou – s tou se ale můžete setkat v podstatě na každém z rybníků soustavy.

Sousední rybník Víra bývá na jaře, často až do konce května, spuštěn a tak na jeho bahnitém dně lze pozorovat řadu bahňáků. Časti zde bývá k vidění i řada druhů kachen, zejména kopřivek obecných a můžete zde pozorovat i husice liščí.

Na rybníku Skutek zaujme početná kolonie potápek roháčů a zejména jejich jarní svatební tance.

Na ostrůvku rybníka Dobrá vůle lze pozorovat větší množství volavek popelavých a kormoránů velkých.

Nad kterýmkoliv rybníkem můžete zahlédnout i majestátního orla mořského.

Vycházky s doprovodem ornitologa
Na Nadějské soustavě je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: RNDr. Lukáš Šimek
Tel.: 602 763 112
Email: simeklukas@seznam.cz
S panem Šimkem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv jinde na Třeboňsku.

Zdroje informací: informace Jaroslava Cepáka z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz., vlastní pozorování.

Aktuální poslední pozorování >

Ptáky lze pozorovat z mnoha míst po obvodech rybníků a na hrázích mezi rybníky.

Obzvláště vhodná místa pro pozorování ptáků:

1. Hráz Rod - Naděje - západ

Nejlepší místo pro pozorování ptáků na hladině Rodu a Naděje se nachází na hrázi mezi těmito rybníky, asi 200 m východně od křižovatky s červenou turistickou značkou. Ale vyplatí se projít i celou západní hráz Rodu, odkud můžete pozorovat ptáky nejen na Rodu, ale i na sousedních menších rybnících.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
2. Hráz Rod - Naděje - východ

Další místo pro pozorování ptáků na hladině Rodu a Naděje o dalších 400 m dál po hrázi.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
3. Kolonie roháčů - silnice
Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
4. Kolonie roháčů - hráz
Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
5. Ostrov volavek

Z hráze je pěkně vidět na ostrov, kde na stromech vysedává množství volavek popelavých a kormoránů.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
6. Víra - Láska - Naděje
Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

Nadějská rybniční soustava - přehled ptáků, které zde můžete spatřit

Kdy plánujete pozorování? 

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Potápka černokrká

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Červenec - ano
Srpen až Říjen - občas
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Polák velký (Aythya ferina)

Polák velký

Polák velký (Aythya ferina)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Racek bělohlavý

Racek bělohlavý (Larus cachinnans)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Zrzohlávka rudozobá

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Únor až Červenec - ano
Srpen až Leden - občas

Volavka bílá (Egretta alba)

Volavka bílá

Volavka bílá (Egretta alba)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Racek chechtavý (Larus ridibundus)

Racek chechtavý

Racek chechtavý (Larus ridibundus)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Rybák obecný

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben až Srpen - ano
Září - zřídka
Říjen až Březen - ne nebo téměř ne

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Potápka malá

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Lyska černá (Fulica atra)

Lyska černá

Lyska černá (Fulica atra)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Ledňáček říční

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Kvakoš noční

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen - občas
Duben až Srpen - ano
Září - občas
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

Kormorán velký

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Kachna divoká

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Červenec - ano
Srpen až Listopad - občas

Husa velká (Anser anser)

Husa velká

Husa velká (Anser anser)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Únor - ano

Hohol severní (Bucephala clangula)

Hohol severní

Hohol severní (Bucephala clangula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Květen - ano
Červen - občas
Červenec - zřídka
Srpen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen - zřídka
Listopad - občas

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Labuť velká (Cygnus olor)

Labuť velká

Labuť velká (Cygnus olor)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Kopřivka obecná

Kopřivka obecná (Anas strepera)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Potápka roháč (Podiceps cristatus)

Potápka roháč (Podiceps cristatus)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Polák chocholačka

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Lžíčák pestrý

Lžíčák pestrý (Anas clypeata)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen - zřídka
Červenec - ne nebo téměř ne
Srpen - občas
Září až Prosinec - ano
Leden až Únor - občas
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu