Třeboňsko

Věděli jste že můžete interaktivně pracovat s mapou.

Třeboňsko (mapa) je jednou z nejmalebnějších, nejrozmanitějších a přírodně nejhodnotnějších krajin u nás. Ptačí oblast Třeboňsko  zaujímá dvě třetiny  Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a Biosférické rezervace Třeboňsko. Je v ní pět národních přírodních rezervací a jedna národní přírodní památka a dále devatenáct přírodních rezervací.

Třeboňsko s více než 400 rybníky patří k mimořádně významné lokalitě z hlediska výskytu vodních ptáků, a to nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy. Celkem bylo na Třeboňsku pozorováno 280 druhů ptáků, z toho více než 180 hnízdících. Množství ptáků zdržujících se na hladinách rybníků v době migrací, především v podzimním období, dosahuje v některých letech více než 20 000 exemplářů.

Zdroje informací:informace Jaroslava Cepáka z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, Trebonsko.cz a Cittadella.cz. informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz.

Vycházky s doprovodem ornitologa
Na Třeboňsku je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: RNDr. Lukáš Šimek
Tel.: 602 763 112
Email: simeklukas@seznam.cz
S panem Šimkem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv jinde na Třeboňsku.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PTÁCI TŘEBOŇSKA:

Kdy plánujete pozorování? 

Čírka modrá (Anas querquedula)

Čírka modrá

Čírka modrá (Anas querquedula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Květen - ano
Červen až Září - občas
Říjen až Listopad - zřídka
Prosinec až Únor - ne nebo téměř ne

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Zrzohlávka rudozobá

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Únor až Červenec - ano
Srpen až Leden - občas

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Rybák obecný

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Duben až Srpen - ano
Září - zřídka
Říjen až Březen - ne nebo téměř ne

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Orel mořský

Orel mořský v letu (Haliaeetus albicilla)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

Kormorán velký

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Husice liščí

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Četnost výskytu: v ČR velmi vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Červenec - ano
Srpen až Listopad - občas

1. Lokalita: Nadějská rybniční soustava

Komplex rybníků nazvaný podle největšího z nich – Naděje  (mapa) nabízí skvělou možnost pozorovat vodní ptáky, protože jednotlivé rybníky jsou odděleny pouze dubovými hrázemi. A tak se můžete procházet po hrázích mezi Nadějí, Vírou a Láskou, vnímat emoce jejich názvů a přitom prakticky z každého místa máte šanci něco vidět. Třeba vás uchvátí poletování štíhlých rybáků obecných na Naději nebo vás na jaře dojme svatební tanec potápek roháčů na Skutku. A nebo vás na jarním tahu zaujmou vzácné čírky modré.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Nadějská rybniční soustava

2. Lokalita: Ženich a Vdovci

Tři rybníky – Starý a Nový vdovec podél silnice ze Staré Hlíny do Stříbřce, Ženich o něco jižněji. Na všech třech rybnících lze pozorovat volavky popelavé i bílé, kormorány velké, husy velké i řadu dalších ptáků. V severní části rybníky Nový vdovec (od vyhlídky u dubu) lze pozorovat i velká hejna a někdy i hromadné vzlety husí velkých a volavek. Na ostrovech rybníka Ženich lze spatřit skutečnou ornitologickou lahůdku – největší hnízdní kolonii kormoránů velkých u nás, čítající v posledních letech 150 – 200 párů.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Rybník Ženich

3. Lokalita: Lutovská rybniční soustava

Rybník a přírodní rezervace Staré jezero  a propojená soustava rybníků v jeho okolí. Centrem soustavy a také její přírodně nejvzácnější částí je rybník a přírodní rezervace Staré jezero. Rybník s řadou ostrovů a celá soustava leží 1 km jihozápadně od obce Lutová. Rybník má mohutnou hráz porostlou starými duby a výtopu s ostrovy, litorálními porosty. Je zde vysoká koncentrace hnízdících vodních druhů ptáků. Hnízdí zde např. potápka černokrká, husa velká, kopřivka obecná, čírka obecná. V době migrací se na rybníce shromažďují řádově stovky ptáků. Toulání po hrázích mezi rybníky je zážitkem nejen ornitologickým, ale i mimořádně romantickým.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Staré jezero Lutová 3

4. Lokalita: Velký a Malý Tisý

Velký a Malý Tisý je jednou z největších rybničních rezervací (Národní přírodní rezervace) u nás a zároveň tou nejstarší a patří k těm úplně nejvýznamnějším. Nachází se jižně od Lomnice na Lužnicí. Kolem hlavního rybníka Velký Tisý najdete dalších 13 menších rybníků. Ve veřejnosti nepřístupných lokalitách při jižním břehu Velkého Tisého hnízdí množství vodních ptáků. Lokalita je také významnou migrační zastávkou. V létě (zejména v srpnu) se tu shromažďují tisíce husí velkých a během podzimní migrace a po vypuštění rybníka tu zastihneme desítky volavek bílých, stovky hus polních a běločelých, stovky čírek obecných a lžičáků pestrých. Pravidelně po celý rok pozorovat orly mořské, početněji zejména v podzimním a zimním období.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Rybník Velký Tisý - hráz - Třeboňsko

5. Lokalita: Novořecká hráz a Stará řeka

Novořeckou hráz vybudoval v 16. století Jakub Krčín na ochranu největšího českého rybníka Rožmberka před povodňovými vodami Lužnice. Po více než 400 letech se stala krásným přírodním celkem, harmonicky začleněným do okolní přírody. Táhne se v délce 6 km od obce Stříbřec směrem k jihu a je lemována starými stromy, především mohutnými duby, ale také lípami a dalšími dřevinami. Můžete se zde setkat s volavkami popelavými i bílými, čápy černými, na vodních plochách vidět plavat vzácnější kachny, jako např. čírku obecnou nebo hohola severního a na Laguně novořeckých močálů bývají v posledních letech k zastižení i jeřábi popelaví.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
Nová řeka

 

Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu