Novořecká hráz a Stará řeka

Věděli jste že můžete interaktivně pracovat s mapou.

Stará řeka

Novořeckou hráz vybudoval v 16. století Jakub Krčín na ochranu největšího českého rybníka Rožmberka před povodňovými vodami Lužnice. Po více než 400 letech se stala krásným přírodním celkem, harmonicky začleněným do okolní přírody. Táhne se v délce 6 km od obce Stříbřec směrem k jihu a je lemována starými stromy, především mohutnými duby, ale také lípami a dalšími dřevinami.

Zdroje informací: informace Jaroslava Cepáka z Knihy Aleny Klvaňové Kam za ptáky v České republice, informace o výskytu ptáků z Avif databáze pozorování ptáků na bird.cz., vlastní pozorování.

Vycházky s doprovodem ornitologa
Na Novořecké hrázi a Staré řece je možné si objednat vycházku s ornitologem a odborným komentářem.
Kontakt: RNDr. Lukáš Šimek
Tel.: 602 763 112
Email: simeklukas@seznam.cz
S panem Šimkem je možné si domluvit vycházku za ptáky (nejen vodními) i kdekoliv jinde na Třeboňsku.

Aktuální poslední pozorování >

Obzvláště vhodná místa pro pozorování ptáků:

1. Laguna novořeckých močálů

Laguna (bývalý Novořecký rybník) je potravním stanovištěm brodivých a vrubozobých ptáků. Lze zde pozorovat lovící čápy černé, volavky popelavé a bílé, husy velké, čírku obecnou a za tahu i několik druhů bahňáků. V posledních letech zde bývají k zastižení i jeřáby popelaví. Ptáky můžete pozorovat z Novořecké hráze cca 800 m jižně od rozcestí u Stříbrského mostu.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
2. Obnovená laguna

Cca 1 km jz od ohybu Novořecké hráze, můžete jižně od hráze pozorovat lovící volavky popelavé a bílé, čápy černé, husy velké a několik druhů kachen.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps
3. Nový spálený rybník

Na Novém spáleném rybníku (případně i na Dušákovském) se můžete setkat s potápkami malými, hoholy severními i dalšími vodními ptáky.

Najít místo přes: Mapy.cz Google maps

Novořecká hráz a Stará řeka - přehled ptáků, které zde můžete spatřit

Kdy plánujete pozorování? 

Volavka bílá (Egretta alba)

Volavka bílá

Volavka bílá (Egretta alba)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Potápka malá

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Jeřáb popelavý

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano

Husa velká (Anser anser)

Husa velká

Husa velká (Anser anser)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Únor - ano

Hohol severní (Bucephala clangula)

Hohol severní

Hohol severní (Bucephala clangula)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Prosinec až Květen - ano
Červen - občas
Červenec - zřídka
Srpen až Září - ne nebo téměř ne
Říjen - zřídka
Listopad - občas

Čírka obecná (Anas crecca)

Čírka obecná

Čírka obecná (Anas crecca)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Srpen až Duben - ano
Květen až Červenec - občas

Čáp černý (Ciconia nigra)

Čáp černý

Čáp černý (Ciconia nigra)

Četnost výskytu: v ČR vzácný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Březen až Září - ano
Říjen - zřídka
Listopad až Únor - ne nebo téměř ne

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Četnost výskytu: v ČR běžný

Obvyklá doba výskytu v ČR:
Leden až Prosinec - ano
Všechna práva vyhrazena © 2020-2024 pozorovaniptaku.cz
crossmenu